Ezen az oldalunkon, olyan tartalmat szeretnénk közvetíteni, ami hasznos információkat ad a végrehajtás alatt álló adósoknak. Törekedünk arra, hogy folyamatosan bővüljön az az ismeretanyag, mely segítségül lehet Önnek az adóvégrehajtási eljárások során.

2016.11

A végrehajtás megindításának végrehajtható okirat alapján van helye. Ezek a következőek:

  • a fizetési kötelezettséget megállapító határozat (végzés)
  • önadózás esetén a fizetendő adót tartalmazó saját bevallása
  • az adózóval közölt adóhatósági megállapítás
  • a behajtást kérő megkeresése (diákhitel, állami kezességválallás..)
  • a bírósági eljárási illetéket megállapító határozat
  • az egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezettséget tartalmazó jelentés, amit a NAV-nak jelentenek le (sokan erről nem is tudnak)

Végrehajtási eljárásban a gépjármű is lefoglalható:

A végrehajtó a gépjárművünket lefoglalhatja helyszínen vagy a BM. Közlekedés Nyilvántartó Osztálytól megkért adatok alapján az Adóhivatalban is. Utóbbi esetben a foglalási jegyzőkönyvet postán küldi meg az adós részére.

Az Art. 154.§-a szerinti gépjármű foglalásnál ( és ez vonatkozik a Vht. mentességi szabálya szerinti gépkocsi foglalásra is, akkor ha a gépkocsi becsértéke meghaladja a  mentességként meghatározott értékhatárt) a gépjárművet a végrehajtó foglalási jegyzőkönyvben írja össze és ekkor lefoglalja a jármű törzskönyvét is. A foglalás hatálya a gépjármű jegyzőkönyvben történő összeírásával beáll, abban az esetben is, ha a törzskönyv lefoglalására nincs lehetőség. Ezekután megvalósul a terhelési és elidegenítési tilalom, vagyis az adós zártörést követ el (Btk.) ha a járművet értékesíti.

A végrehajtási eljárás során a gépjármű lefoglalása nemcsak a helyszínen, a forgalmi engedély és a törzskönyv lefoglalásával, hanem -a Vht. 103. §. (3) bekezdés szerint- ha az adós a gépjármű tulajdonosaként van a nyilvántartásban bejegyezve, a gépjárművek nyilvántartásában szereplő adatok alapján is történhet, a közlekedési igazgatási hatóság a végrehajtó megkeresése alapján ilyenkor is a (2) bekezdés szerint jár el.

Új tányállással, a költségvetési csalással egészítették ki a Btk.-t.

Költségvetési csalást az követ el a törvénymódosítás szerint, aki a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy a büdzséből származó pénzeszközök vonatkozásában a valós tényt elhallgatja, mást tévedésbe ejt, illetve tévedésbe tart; aki költségvetési befizetéssel kapcsolatos kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, valamint költségvetésből származó pénzeszközt a jóváhagyott céltól eltérően használ fel. Ezt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetné a kormány.

Három évig terjedő büntetés járna, ha a csalás nagyobb vagyoni hátrányt okoz, illetve ha bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el. Jelentős vagyoni hátrány esetén alapesetben öt évig, különösen nagy vagyoni hátrány esetén kettőtől nyolc évig terjedhet a szabadságvesztés időtartama, különösen jelentős kár esetében pedig öttől tíz évig.

A költségvetési csalás tényállása összevonná az adócsalás, a visszaélés jövedékkel, a csempészet és az áfacsalás bűncselekményét, kiadási oldalon pedig a jogosulatlan gazdasági előny megszerzése és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése tartozna ebbe a körbe.

Az igazságügyi miniszter indoklásában rámutatott: kormányzati akarat mutatkozik a táppénzcsalások, a rokkantsági nyugdíjjal összefüggésben elkövetett csalások és az áfacsalások elleni hatékony fellépésre. A költségvetési csalás kodifikálásának célja pedig az, hogy a Btk. rendelkezéseit következetesebbé és használhatóbbá tegyék – írta Navracsics Tibor.

2015.06.04

A helyszíni végrehajtás célja az adós ingóságainak lefoglalása. Napjainkra a végrehajtók arra is ki vannak “képezve”, hogy az adós üzleti nyilvántartásait áttekintsék. Mit kérnek?

analitikus nyilvántartások, követelés nyilvántartás, bankszámla kimutatás, pénztár nyilvántartás, tárgyi eszköz nyilvántartás, nem anyagi javak nyilvántartása, mérleg. Felhívom a gazdasági társaságok figyelmét arra, hogy a mérlegben szereplő pénztár illetve a készpénz kimutatásának valódiságát ellenőrizzék, mert nagy gond lehet abból, ha a pénztárban kimutatott pénzeszköz valójában nincs meg!

2015.12.11

A közel 23 ezer fős NAV átalakítás előtt áll. Az átszervezések miatt mindig nagy a bizonytalanság, mindenki félti az állását. Megszűnik a regionális szervezet, maradnak, mint régen a megyei igazgatóságok. Nem önálló szervezetként fog működni, hanem államtitkárságként az NMG-be épülve. Az ügyfélszolgálat a Kormányablakoknál lesz, sajnos itt nem csak adóügyeket intéznek, így nagyobb zsúfoltságban kell ügyet intézni. Új vezetők, új felállás, de a végrehajtás marad, sőt egyesek szerint hatékonyabb lesz.

2015. 12. 14

A hallgatói hiteltartozások elévülése kapcsán fontos megjegyezni, hogy bár a felmondással a lejárttá vált teljes hallgatói tartozások behajtására a NAV jogosult, ez a tartozás nem adótartozás és nem köztartozás, hanem polgári jogi követelés. A DHK az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 177.§ (2) bekezdése alapján behajtás céljából megkereséssel él a NAV felé.

2016. 03. 21

Ne legyünk nyuigodtak, mondva, hogy még csak az inkasszót tették a számlára! A végrehajtási cselekmények kötelező sorrendisége az Art. 2003. évi módosításával megszűnt. A végrehajtó dönti el, hogy milyen végrehajtási cselekményeket foganatosít, külön-külön vagy egyszerre. Az ingó és ingatlan végrehajtás mellett akár több más végrehajtási cselekményről is kaphat jegyzőkönyvet az adós. Hiába hivatkoznak a teljes ellehetetlenítésre, a hatályos szabályozás lehetőséget ad a fentiekre.

2016. 05. 03

Várható a NAV végrehajtási eljárások drasztikus növekedése. Alapvetően több helyszíni eljárásra, foglalásra lehet számítani, és a NAV weboldalán érzékelhetően több árverés kiírására került sor. Érdemes még időben szakember segítségét kérni, mert a foglalást követően a lehetőségek szűkülnek és a szállítások és árverések kiírásával nem várnak sokáig. Az ingóságok lefoglalását követően csak 30 nap áll rendelkezésre a teljes adótartozás megfizetésére!

2016. 09. 14

Egyre több az adósok által benyújtott méltányossági kérelmek elutasítása. A legapróbb hiba is elutasításhoz vezethet. Az Art. 120. §. (3) bek. c. pontja rögzíti, hogy az adómérséklési eljárás kérelemre indul, amelyből következik, hogy a kérelmezőnek kell a kérelem elbírálásához szükséges feltételek fennállását bizonyítania. Amennyiben az eljárás során aggályos, hiányos, életszerűtlen vagy ellentmondásos adatokat közöl, a kérelem nem teljesíthető. Ilyen lehet akár, ha a lakás rezsi számláit hiányosan csatolja vagy az alkalmi munkájából származó jövedelmét nem tudja igazolni…..                         

Folytatás következik !

www.adotartozas.hu