A korona vírus miatt veszélyhelyzetet rendelt el a Kormány. Azok a cégek, egyéni vállalkozók vagy magánszemélyek, akik a folyamatban lévő részletfizetésüket nem tudják időben teljesíteni, segítünk számukra a fizetés átütemezését illetően!

Adótartozás részletfizetés, halasztás, mérséklés eléréséhez kérje irodánk segítségét. Megkaphatja a fizetési kedvezményt, de ha nem ismeri az elbírálás szempontjait és nem tudja igazolni, hogy jogosult a kedvezményre a bukás garantált!

” Tisztelt Szoboszlai Úr! Kérdésére válaszom: egy alkalommal kaptam részletet, de olyan magas havi törlesztéssel, hogy teljesíthetetlen volt számomra. Ezt követően minden kísérletem csak bágyadt próbálkozás volt, már háromszor utasítottak el. Önben van minden reményem!” Kovács L.

Cégeknél és magánszemélyeknél különböző szempontok szerint történik az elbírálás.

A törvény szerint: “fizetési halasztás és részletfizetés az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető.” Vagyis, felhívnám a figyelmét arra, hogy a fizetési kedvezmény nem jár automatikusan. Egyrészt a NAV nem hitelintézményként működik és nem is üzleti partner. Mivel a fizetési kedvezmény eljárás kérelemre indul, ezért a kérelmet benyújtónak kell igazolnia azt, hogy jogosult a kedvezményre! Az esetek nagy részében a NAV az elbírálás során hiánypótlásra hívja fel az adóst -a tényállás tisztázása érdekében-, ahol számtalan bonyolult kérdést tesznek fel és igazolásokat kérnek. Gyakran az adós lakcímére is kimennek, ahol helyszíni eljárás során környezettanulmányt folytatnak le.

A fizetési kedvezmény eljárás során vizsgálják az adós családi, anyagi, szociális, jövedelmi helyzetét és számszakilag is ellenőrzik azt, hogy megfelel-e a feltételeknek.

Ahhoz, hogy a kért kedvezmény elérésére minél nagyobb esélye legyen, elengedhetetlen ismerni az elbírálás szempontjait és a törvényi hátteret. És még ekkor sem biztos, hogy helyt adnak a kérésének. Az elutasító határozatban pl. ezt írják: “A rendelkezésre álló adatokból megállapítottam, hogy a kérelem nem megalapozott. Adózó számára a fizetési nehézség keletkezése felróható.Az állami költségvetést próbálja hitelt helyettesítő pénzforrásként felhasználni. Fizetési nehézsége nem minősíthető átmenetinek.” No komment!

A NAV csak abban dönthet, amit Ön a kérelemben kér. Tudni kell azonban mit és hogyan kérjünk, aminek a legnagyobb esélye van arra, hogy a kért fizetési kedvezményt megkapjuk. Ha már korábban egy kedvezményt nem teljesítettünk vagy volt elutasító határozatunk, úgy az esélyeink jelentősen csökkennek egy újabb nav fizetési kedvezmény elérésére! Irodánk azonban ilyen esetekre is felkészült, az általunk elkészített új kérelemre sok esetben megkapják a kedvezményt ügyfeleink.

A törvény szigorodott olyan szempontból, hogy a beadott kérelmünket követően csak abban az esetben szünetel a végrehajtás, ha a kérelmet a tartozás esedékességét követő 8 napon belül nyújtotta be. Az irodánkhoz érkező esetek 99%-ban erről az időpontról már lecsúszott az adós, így a fizetési kedvezmény iránti kérelem már a törvény erejénél fogva automatikusan nem szünetelteti a végrehajtást. A végrehajtás csak a kérelemnek helyt adó jogerős határozatot követően szünetel.

Akár az első vagy a sokadik kérelmet kívánja benyújtani -legyen magánszemély vagy cég- az alábbiak miatt érdemes kérnie irodánk segítségét:

-nagy tapasztalatunk van a fizetési kedvezmény eljárás terén

-ismerjük az elbírálás szempontjait

-ismerjük a törvényi hátteret

-úgy készítjük el a kérelmet, és ha kell tovább közreműködünk a jogerős határozatig, hogy Önnek a legnagyobb esélye legyen az adó vagy más tartozás mérséklésére, részletfizetésre, halasztásra

Aki önerőből próbálkozik, vigyázzon, mert ha valamit hiányosan tölt ki, nem tudja igazolni a jogosultságát, elmulasztja a határidőt vagy nem csatol egy kért dokumentumot, illetve az adatlap számszakilag nem támasztja alá a kért kedvezményt, vagy eltér az alapkérelemtől, jóra nem számíthat.

Ne kockáztasson azzal, hogy nem végrehajtási szakemberre bízza a kérelem elkészítését, mert bizonyos szempontból a végrehajtást illetően csak egy esélye van! Ha az Ön által beadott kérelmet elutasítják, egy újabb kérelemnek már nagyon kevés az esélye, hogy megkapja a méltányosságot.

Segítünk, benne dolgoztunk. Egy jó kérelemmel akár százezreket vagy milliókat nyerhet, ha elengedik a tartozást.

A részletfizetés egyik feltétele például, hogy Ön igazolni tudja a fizetési kedvezményi eljárás során, hogy rendelkezik a részletfizetés fedezetével, van olyan jövedelme, amiből biztosan tudja fizetni a részleteket. Ha a jövedelme nem elég a részletekhez, ezt a problémát is megoldjuk.

Magánszemélyek kérelmét elkészítjük, cégek és egyéni vállalkozók kérelmében tanácsot biztosítunk a kedvező elbíráláshoz. A fizetési kedvezményi kérelmet ugyanis cégek és egyéni vállalkozók csak elektronikus úton nyújthatják be, a megfelelő üzleti kimutatásokkal.

A NAV köteles fizetési kedvezményt biztosítani és méltányosan eljárni, ha a törvényi feltételeknek megfelel! Nem szabad hinni azoknak az embereknek, akik “fűt-fát” megígérnek az Ön ügyében, vagy azt mondják, hogy ismerettség által személyesen járnak el az ügyben. Ilyen ügyintézés nem létezik! A NAV elfogulatlanul bírál, sok esetben egy elbírálást segítő szoftvert is igénybe vesz.

Ki merem jelenteni, hogy a NAV fizetési kedvezmény eljárása egy átlagos adózó számára bonyolult és sok esetben érthetetlen, nagyon könnyű elrontani az alapkérelmet.

Bízza szakemberre!

Menete:

  1. Kattintson ide és írja meg problémáját: “Kapcsolatfelvétel” jelezze, hogy részletfizetést szeretne vagy az adótartozás elengedését, csökkentését!
  2. Ezek után 24 órán belül kap egy kérdőívet, melyet kevesebb, mint 5 perc alatt megválaszolhat és visszaküldi e-mail címünkre.
  3. Ajánlatunk elfogadását követően indul a megoldás.

Éljen a lehetőséggel, még nem késő!

vagy írjon E-mailt: info(kukac)adotartozas.hu

ha személyesen szeretne velem beszélni: Telefon: 06-30-814-5181

webnode oldal