06 (30) 814-5181 info@adotartozas.hu

 

Segítségünkkel akár törölhetik vagy mérsékelhetik adótartozását. Részletfizetést vagy fizetési halasztást kaphat.

Hiába ad be valaki fizetési kedvezmény iránti kérelmet, az esetek nagy részében azt elutasítják. Általában a kérelem beérkezése után küld a NAV egy adatlapot, és az ügyek nagy része itt szokott elvérezni. Ha valamit hiányosan tölt ki, vagy nem csatol egy kért dokumentumot, illetve az adatlap számszakilag nem támasztja alá a kért kedvezményt, vagy eltér az alapkérelemtől, jóra nem számíthat. Ne kockáztasson azzal, hogy nem végrehajtási szakemberre bízza a kérelem elkészítését, mert bizonyos szempontból a végrehajtást illetően csak egy esélye van! Ha az Ön által beadott kérelmet elutasítják, egy újabb kérelemnek már nagyon kevés az esélye, hogy megkapja a méltányosságot.

Segítünk! Ismerjük az elbírálás szempontjait, benne dolgoztunk, elkészítjük a fizetési kedvezmény iránti kérelmét és akár a teljes eljárásban is segítségére lesz irodánk. Így szinte biztos, hogy az elérhető kedvezményt sikerül megszerezni és akár sokat nyerhet az ügyben azzal, ha a tartozás egy részét letörlik.

A jogszabályok labirintusában megkeressük az Ön végrehajtási ügyében, azokat a lehetőségeket, amelyeket kihasználva nagy eséllyel fizetési kedvezményt fog kapni. Nem számít, ha korábban már volt elutasított fizetési kedvezmény iránti kérelme, új kérelmet fogunk Önnek készíteni.

A részletfizetés egyik feltétele például, hogy Ön igazolni tudja a fizetési kedvezményi eljárás során, hogy rendelkezik a részletfizetés fedezetével, van olyan jövedelme, amiből biztosan tudja fizetni a részleteket. Ha a jövedelme nem elég a részletekhez, ezt a problémát is megoldjuk.

Magánszemélyek kérelmét elkészítjük, cégek és egyéni vállalkozók kérelmében tanácsot biztosítunk a kedvező elbíráláshoz. A fizetési kedvezményi kérelmet ugyanis cégek és egyéni vállalkozók csak elektronikus úton nyújthatják be, a megfelelő üzleti kimutatásokkal.

A NAV köteles fizetési kedvezményt biztosítani és méltányosan eljárni, ha a törvényi feltételeknek megfelel! Nem szabad hinni azoknak az embereknek, akik “fűt-fát” megígérnek az Ön ügyében, vagy azt mondják, hogy ismerettség által személyesen járnak el az ügyben. Ilyen ügyintézés nem létezik! A NAV elfogulatlanul bírál, sok esetben egy elbírálást segítő szoftvert is igénybe vesz.

Ki merem jelenteni, hogy a NAV fizetési kedvezmény eljárása egy átlagos adózó számára bonyolult és sok esetben érthetetlen. A benyújtott kérelem nem elég. A kérelemmel kapcsolatban a tényállás tisztázása és a beadványa mielőbbi elbírálása céljából további adatszolgáltatás és nyilatkozat megtételére szólítja fel a NAV. Magánszemélyek esetében a NAV a kérelem alapján az adóst terhelő adótartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. (sok esetben elutasítják a kérelmet, ha a családban bárki rendelkezik gépjárművel)

NAV fizetési kedvezmény abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben Tőle elvárható, továbbá átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

Legyen cég vagy magánszemély, mielőbb érdemes keresnie irodánkat, ha szeretné a legkedvezőbb fizetési kedvezményt elérni. Még egy fontos dolog, részletfizetést csak belátható időn belüli megtérülés esetén adnak, ami azt jelenti, hogy adótartozására legfeljebb 6-24 havi részletet biztosíthatnak, ez a gyakorlat.

Amennyiben a kérelmét irodánk készíti el, megfelelő indokokkal tudjuk alátámasztani, akár az adótartozás egészét vagy nagy részét is törölheti a NAV, de egy részletfizetés futamideje is elérheti a 36 hónapot. Utóbbit akár pótlékmentesen is megkaphatja.

Menete:

  1. Kattintson a “Kapcsolatfelvétel” almenüre, írja meg problémáját, jelezze, hogy “részletfizetést” szeretne vagy az adótartozás elengedését, csökkentését!
  2. Ezek után 24 órán belül kap egy kérdőívet, melyet kevesebb, mint 5 perc alatt megválaszolhat és visszaküldi e-mail címünkre.
  3. Ajánlatunk elfogadását követően indul a megoldás.

Információ magánszemélyek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezményi ügyében:

A törvényben foglaltak alapján fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

Magánszemély esetében a fizetési könnyítés különböző okok figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, vagyoni, jövedelmi és szociális körülményeire is tekintettel súlyos megterhelést jelent, illetve ha a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló hitelszerződés, kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés alapján fennálló kötelezettségei törlesztő részleteinek megemelkedése vagy az ezzel érintett hitelszerződés felmondása aránytalanul súlyos megterhelést jelent, továbbá adósságrendezési eljárás során.

A megélhetés súlyos veszélyeztetettségére lehet következtetni, ha az adózó és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre eső nettó jövedelme a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét nem haladja meg, és ezt a jövedelmi helyzetet a vagyoni és szociális körülmények is tükrözik. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy méltányosság csak ilyen alacsony jövedelem esetén gyakorolható, magasabb összegű jövedelem is megalapozhatja a méltányosságot, amennyiben a jövedelmi és az egyéb vagyoni viszonyokat összevetve a tartozás nagyságrendjével annak teljes összegű megfizetése a megélhetést súlyosan veszélyeztetné.

A hivatkozott törvényi feltételeknek együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiánya esetén az adóhatóságnak a kérelmet el kell utasítania. Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy késedelmi pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Az  adóhatóság a pótlék és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. A NAV a mérséklést az adótartozás egy részének megfizetéséhez kötheti.

Részletfizetés esetén hitelt érdemlő módon igazolni kell a havi törlesztőrészletek megfizetésére szolgáló fedezetet! Az adóhatóság a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti helyszíni szemle tartásával, a NAV nyilvántartásában szereplő kontroll-adatok egybevetésével, más szervek nyilvántartásában szereplő adatok bekérésével. Az adóhatóság a tényállás tisztázási kötelezettségének akkor tud teljes mértékben eleget tenni, ha nemcsak az adózó, de a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatainak vizsgálatára is sor kerül, azonban ehhez a hozzátartozók hozzájáruló nyilatkozatára szükség van, ezt az eljárás során kiküldött adatlap saját kezű aláírásával tehetnek meg. Önkéntes, a közölt adatokat a NAV csak a fizetési kedvezményi eljárás során használhatja fel. Abban az esetben, ha a hozzátartozó nem írja alá az adatlapot, a NAV a kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el.

A Ket. 33. § (3) bekezdés c) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra ill. a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Az engedélyezett fizetési kedvezméyn tartamára a határozat keltétől pótlékot számítanak fel, melynek mértéke megegyezik a kérelem benyújtásának napján érvényes jegybanki alapkamattal.

A kérelemhez kötöttség elve alapján a NAV az adatlapon kérelmezettől eltérő típusú fizetési kedvezményt a feltételek fennállása esetén sem engedélyezhet. Ezért jól gondoljuk meg, hogy mit kérünk és ha nem ismerjük a jogszabályokat, bízzuk a kérelmet szakemberre.

Éljen a lehetőséggel, még nem késő!

Kattintson a Kapcsolatfelvételre!

E-mail: info@adotartozas.hu

Telefon: 06-30-814-5181