06 (30) 814-5181

A NAV végrehajtás során megjelent egy új jogintézmény, a fedezetcsere.A törvény az alábbiak szerint szabályozza:

Az adóhatóság az adós méltánylást érdemlő körülményére tekintettel -legkésőbb az árverés kitűzését megelőzően- előterjesztett kérelmére a lefoglalt ingó vagyontárgyat feloldja a foglalás alól, ha a tartozás megtérülése a feloldást követően is biztosított, illetve abban az esetben, ha az adós olyan vagyontárgyat ajánl fel a tartozás fedezetéül, amely a feloldani kért vagyontárgy piaci értékét eléri, vagy meghaladja. A vagyontárgy feloldására és a felajánlott vagyontárgy lefoglalására egyidejűleg kerül sor.

A fedezetcserére a végrehajtás szünetelése és felfüggesztése alatt is sor kerülhet. A NAV a végrehajtás szünetelése vagy felfüggesztése alatt, más jogszabályi feltételek megléte esetén, az adós kérelmére intézkedhet a lefoglalt ingóság eladása iránt.

Tehát, a fent leírtak szerint a fedezetcsere csak ingóság esetében alkalmazható, ingatlannál nem!

A törvény a fedezetcserét kettős feltételhez köti: szükséges a méltánylást érdemlő körülmény valamint, hogy a tartozás megtérülése a lefoglalt ingóság feloldása után is biztosított legyen. A jogszabály a méltánylást érdemlő körülmények körét nem határozza meg, azonban a normaszövegből levezethető, hogy ennek a körülménynek olyannak kell lennie, amely a lefoglalt ingóság foglalás alóli feloldására kellő indokot szolgáltat. (pl. ha egy család járművét lefoglalták és a család igazolni tudja azt, hogy a jármű nélkülözhetetlen számukra, úgy ez megfelelő indok lehet a fedezetcseréhez) Az adóhatóságnak a vagyontárgyak lefoglalásakor valamint a fedezetcsere mérlegelésekor az értékesíthetőségre, mint fő szempontra is figyelemmel kell lennie. Vagyis fedezetcsereként javasolt piacképes ingóságot felajánlani, aminek az értéke eléri vagy meghaladja a lefoglalt ingóság értékét és az adós tulajdona.

Akár végrehajtás során lefoglalt gépjárművét szeretné feloldatni a foglalás alól, keresse irodánkat és segítünk elérni!

Telefon: 06/30 8145 181

vagy írja meg problémáját ide kattintva: Kapcsolatfelvétel